WOLF - věrnostní programWOLF - věrnostní programWOLF - věrnostní program

Trubky

 

Výprodej

GT-PE-RT DD 18x2 v ochr. trubc
  
49 Kč
Skladem: Více než 2000
Kód: 03456

Výprodej

GT-PE-Xc DD 18x2 v ochr. 120 m
  
57 Kč
Skladem: Více než 2000
Kód: 11050

Výprodej

HR-PB DD 20x2 trubka 200m
  
57 Kč
Skladem: Více než 500
Kód: 05107
1 bod
HR-PB DD 15x1,5 hetta trubka 120m

Polybutenová trubka Gabotherm® hetta  Materiál: trojnásobně ...

  
5 280 Kč
Skladem: Více než 50
Kód: 12714H
1 bod
GT-MV 16x2 /200m 0,2 mm

MV trubka Gabotherm® vícevrstvá Materiál: 5 vrstev - PE-RT/s...

  
7 500 Kč
Skladem: Více než 50
Kód: 12773M
2 body
GT-MV 18x2 /200 m 0,25 mm

MV trubka Gabotherm® vícevrstvá Materiál: 5 vrstev - PE-RT/s...

  
11 000 Kč
Skladem: Více než 20
Kód: 12886
1 bod
GT-MV 20x2 /100 m 0,25 mm

MV trubka Gabotherm® vícevrstvá Materiál: 5 vrstev - PE-RT/s...

  
5 700 Kč
Skladem: Více než 50
Kód: 12887
GT-MV 26x3 /50 m 0,35 mm

MV trubka Gabotherm® vícevrstvá Materiál: 5 vrstev - PE-RT/s...

  
144 Kč
Skladem: Více než 1000
Kód: 12889
GT-MV 26x3,0 /5 m

MV trubka Gabotherm® v tyčích vícevrstvá Materiál: 5 vrstev ...

  
193 Kč
Skladem: Více než 100
Kód: 12768
GT-MV 32x3,0 /5 m

MV trubka Gabotherm® v tyčích vícevrstvá Materiál: 5 vrstev ...

  
230 Kč
Skladem: Více než 10
Kód: 12769
GT-MV 32x3.0 /50 m 0,5 mm

MV trubka Gabotherm® vícevrstvá Materiál: 5 vrstev - PE-RT/s...

  
219 Kč
Skladem: Více než 100
Kód: 12816
GT-MV 40x3.5 /5m trubka

MV trubka Gabotherm® v tyčích vícevrstvá Materiál: 5 vrstev ...

  
376 Kč
Skladem: Více než 50
Kód: 12810